ads-120-240-5

✈ آموزش ساخت هواپیمای کاغذی مدل nebulacruiser

برای دانلود آموزش روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود

توسط | مرداد ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش, حرفه ای, دستورالعمل ساخت|بدون دیدگاه

✈ آموزش ساخت هواپیمای کاغذی مدل lunarhawk

برای دانلود آموزش روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود

توسط | مرداد ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش, حرفه ای, دستورالعمل ساخت|بدون دیدگاه

✈ آموزش ساخت هواپیمای کاغذی مدل hammerhead

برای دانلود آموزش روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود

توسط | مرداد ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش, حرفه ای, دستورالعمل ساخت|بدون دیدگاه

✈ آموزش ساخت هواپیمای کاغذی مدل Trap Glider

برای دانلود آموزش روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود

توسط | تیر ۲۵ام, ۱۳۹۶|آموزش, حرفه ای, دستورالعمل ساخت|بدون دیدگاه

✈ آموزش ساخت هواپیمای کاغذی مدل Stealth Wing

برای دانلود آموزش روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود

توسط | تیر ۲۵ام, ۱۳۹۶|آموزش, حرفه ای, دستورالعمل ساخت|بدون دیدگاه