رکوردهای جهانی پرتاب هواپیمای کاغذی

111

نام توضیح
نام رکورد دار Takuo Toda از ژاپن
تاریخ ثبت رکورد ۲۰۱۲
مدت زمان پرواز ۲۹٫۲ ثانیه

222

نام توضیح
نام رکورد دار Joe Ayoob از آمریکا
تاریخ ثبت رکورد February 2012
مدت زمان پرواز ۶۹٫۱۴ متر

 

رکوردهای ملی مسافت

نام رکورد
Item #1 Description
Item #2 Description
Item #3 Description
All Items Description

رکوردهای ملی مدت پرواز

نام رکورد
Item #1 Description
Item #2 Description
Item #3 Description
All Items Description

رکوردهای ملی آکروباتیک

نام رکورد
Item #1 Description
Item #2 Description
Item #3 Description
All Items Description