• کاربرد اوریگامی در کیهان شناسی (cosmology):

سکال هکا دانشمندان از تلسکوپ‌های فضایی و زمینی در کنار یکدیگر بهره برده‌اند، زیرا راکت‌ها قادر نیستند تلسکوپ‌های فضاییبا سایز تلسکوپ‌های زمینی را به فضا پرتاب کنند. راه حل جدید یافته شده، fold کردن تلسکوپ فضاییو پرتاب آن به فضا است.”Eyeglass”تلسکوپ ساخته شده به این روش است. کشتی‌های فضایی نیز هم اکنون به همین روش تا شده، به فضا پرتاب می‌شوند.

  • کاربرد اوریگامی در ریاضیات:

رابطهعمیق و تنگاتنگ ریاضیات و اوریگامی انکار ناپذیر است، اما بکه عنوان مثال به حل مسئله سکه قسمت کردن زاویه در اینجا اشاره می‌کنیم، که سال‌ها ذهن‌ها را درگیر کرده بود و بالاخره بیست سال پیش با روش اوریگامی حل شد.

  • کاربرد اوریگامی در بیولوژی:

Foldingپروتئین‌ها وDNA، بحثی است که امروزه بسیار بر روی آن کار می‌شود و تاکنون پروتئین‌های بسیاری با تا کردن ساخته شده‌اند.

  • کاربرد اوریگامی در مهندسی:

یکی از هزاران کاربرد اوریگامی، استفاده از آن در ساخت air bag اتومبیل است، که باید نهایت ظرافت و دقت در ساخت آن لحاظ شود.

  • کاربرد اوریگامی در زندگی روزمره:

Origami Foldingنقشه‌های جغرافیایی یا مثلاً نقشه سیستم حمل و نقل شهری از مواردی است که امروزه مطرح شده و با کمک اوریگامی می‌توان به عنوان مثال تمام قسمت‌های یک جاده را از ابتدا تا انتها به صورت متصل مشاهده کرد.

به قول “تاکتوشی نوجی ما” مدرس دانشگاه “کیوتو”واستاد اوریگامی» تئوری اوریگامی را می‌توانیم برای همه چیز استفاده کنیم، زیرا همه جا هست. «او مردم را در حالی تصور می‌کند که در مبل‌های تاشو خود نشسته‌اند و در هنگام زلزله، خانه‌های آن‌ها به جای فروریختن، فقط مقداری تا می شود. نوجیما با اسکتفاده از اصول اوریگامی، در حال کار روی طرحی است که استفاده از انرژی در ماهواره‌هارابهینه می‌سازد.

  • «آچیرو هاگیوارا» دانشمند ژاپنی، در حال پیدا نمودن راهی است که قسمت تاشونده‌ای در خودروها ساخته شود تاانرژی تصادف به جای تخریب، در آن قسمت‌ها جذب شود.
  • «رابرت ل نگ»کیسه هواییبرای خودروها طراحی نموده ا ست که به راحتی درهنگام تصادف باز شده و سرنشین‌ها راازصدمه دیدن محافظت می‌کند.
  • ساختمان بزرگترین تلسکوپ فضایی جهان به نام چشم شیشه‌ای، بر اساس قوانین اوریگامی طراحی گردیده است؛ این تل سکوپ م ثل یک گل باز می‌شود. مساحت این تلسکوپ در حالت باز، بی شتر از مساحت یک زمین فوتبال می‌باشد. این تلسکوپ براساس نرم‌افزار “تری میکر” ساخته شده است، که استاد بنام اوریگامی، و پژوهشگر سکابق ناسا، آقای “رابرت لنگ” آن را طراحی نموده است، و با همکاری دانشمندان لبراتوار “لرنس لیورمور”درکالیفرنیا ساخته شد.
  • ساختمان کتابخانه عمومی شهر «سیاتل» بر اساس اوریگامی ساخته شکده اسکت. طراح این بنا، «رم کولهاس» آلمانی و «جوشا راموس» هستند. یکی از کاربردهای اوریگامی ساخت بناهای زیبا و مقاوم در برابر زلزله است.
  • اوریگامی در ساخت نقشه‌ها، چادرها، ظرف‌های غذا و گنبد استادیوم‌ها، کمک شایان توجهی کرده است.
  • کاربرد اوریگامی در معماری:

اوریگامی در طرح‌های مفهومی معماری هم کاربرد دارد. مدت‌هاست که معماران از طریق پروژه‌های مفهومی مشغول بررسی جنبه‌های مختلف «معماری مطابقت‌پذیر» هستند. یکی از این پروژه‌ها مربوط به دانشجویانی در «مؤسسه معماری پیشروی کاتالونیا» در شهر بارسلونا است. محققان در این پروژه که«Translated Geometries» نامیده می‌شود، تلاش می‌کنند کامپوزیتی تولید کنند که بتواند در اثر گرما، رطوبت و نور تغییر شکل دهد و سپس به حالت اولیه خود برگردد. اگر این کامپوزیت در معرض حرارتی بین ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد قرار بگیرد، وارد مرحله‌ای می‌شود که می‌تواند تغییر شکل بدهد. نمونه‌ای که این گروه از محققان ساخته‌اند از اوریگامی الهام گرفته است و می‌تواند به سمت فضای داخل یا خارج خودش تا بخورد.

“برگرفته از ویکی پدیا فارسی  دانشنامه آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C