ویدئویی از وسیله ای جالب برای ساخت موشک کاغذی را در ادامه می بینید.

 

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال تلگرامی هوافضا و هوانوردی، https://t.me/aerosp/13467