ویدئویی از موشک کاغذی جالب موتوردار..

 

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال IR Aviation Training، لینک https://t.me/IRaviation_Training/7779