بیش از ۱۷۰ شرکت کننده از ۵۸ کشور جهان در این رقابت شرکت کردند. مقام اول این مسابقه به جک هاردی از آمریکا رسید. موشک کاغذی او ۵۶ متر مسافت را طی کرد.

منبع: ایران آنلاین