اولین بار مفهوم رسم نمودار در کتاب senbazuru orikata (اولین کتاب اوریگامی) در سال۱۷۹۷ مطرح شد. دیاگرام ها در این کتاب بسیار نامشخص بودند و اغلب شکل نهایی طرح را نشان می دادند بدون اینکه مراحل تا زدن ها را آموزش دهد. در کتاب بعدی اقداماتی جهت اصلاح روند دیاگرام ها به وجود آمد، اما هیچ کدام به تصویب نرسید.

در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ , آکیرا یوشیزاوا یک سیستم رسم نمودار ارائه داد. او نماد رسم نمودار را در سال ۱۹۴۵ در اولین رساله ی خود منتشر کرد بعدها رندلت و هاربین چند نماد به آنها اضافه کردند و آن را تحت عنوان استاندارد به تصویب رساندند و در جوامع بین المللی اوریگامی پذیرفته شد و تا امروز هم همان علائم مورد استفاده ی اوریگامیست ها می باشد.

111

121

33

منبع: وب سایت مرکز تخصصی اوریگامی اوریمان