روش ساخت کاغذ، ظاهراً در حدود سال ۱۰۵ میلادی (حدود ۱۹۰۰ سال قبل) توسط «تسایی لون» وزیر کشاورزی چینی ها اختراع شد و تا بیش از پانصد سال به صورت یک راز نگهداری می شد. در حدود قرن ششم میلادی، این صنعت توسط راهبان بودایی از چین به ژاپن وارد شد. سپس در نیمه ی قرن هشتم میلادی و پس از غلبه اعراب مسلمان بر آسیای مرکزی، این صنعت توسط آنان به نقاط دیگر برده شد و در قرن دهم میلادی به مصر و در قرن دوازدهم میلادی به اسپانیا رسید. پس از ورود اعراب به سیسیل، این صنعت وارد ایتالیا شد و کارگاه های کاغذ سازی در ۱۲۷۶ در فابرینوی ایتالیا و ۱۳۴۸ در تروی فرانسه آغاز به کار کردند. بعد از آن، یعنی از نیمه ی دوم قرن چهاردهم میلادی بود که تولید کاغذ افزایش یافت و در اختیار توده مردم قرار گرفت و مصرف کاغذ برای کتاب در اروپا متداول شد. گروهی معتقدند که اولین بار، خم کردن کاغذ در چین متداول شده است. استفاده از ماکت های کاغذی خانه، برای سوزاندن مراسم تدفین از دلیل این ادعا است، از این زمان بود که هنر تا زدن کاغذ در چین شروع شد. آنها چندین قرن، اسرار تولید کاغذ و تازدن آن را نزد خود حفظ کردند تا بعد به کره و ژاپن راه یافت. اما شکی نیست که این ژاپنی ها بودند که هنر خم کردن کاغذ را کمال بخشیدند و به عبارتی از آن خود ساختند. البته هزینه ی بالای تهیه ی کاغذ، موجب شده بود که از این هنر فقط برای مراسم خاص استفاده شود، مانند پروانه های کاغذی نر و ماده که برای تزیین فنجان ها در مراسم ازدواج استفاده می شد.

در دوره های مختلف تاریخی ژاپن، اریگایم حضور داشته است. در خلال دوره ی موروماچی، در قرون چهاردهم تا شانزدهم میلادی (۱۵۳۷-۱۳۳۳)، اوریگامی مدرن به گونه ای اصولی توسط یک نویسنده ی ناشناس نگاشته شده است. سپس در دوره ی ادو (۱۸۶۷-۱۶۰۳)، اوریگامی به صورت یک سرگرمی فراگیر درآمد که البته در آن زمان، Orisueنامیده می شد.

در دوره ی میجی (۱۹۱۲-۱۸۶۷)، اوریگامی در برنامه ی درسی مدارس و حتی مهدکودک ها وارد شد تا کودکان، هنر و مهارت کار با انگشتان را بیاموزند. از آن زمان تاکنون، کاغذ مربعی ۱۵ در ۱۵ سانتی متری اوریگامی در همه جا فروخته می شود و اوریگامی برای سرگرمی و آموزش در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.

در ژاپن بود که کار تا کردن کاغذ کامل تر شد و به صورتی رواج پیدا کرد که جزئی از زندگی مردم گردید و سال ها بعد از آن بود که به کشورهای اروپایی راه یافت. در کشورهای اروپایی این هنر با علم مدرن درآمیخت.
گروهی معتقدند که در اسپانیا، خم کردن کاغذ، مستقل از ژاپن ابداع شد. گنجشک کاغذی اسپانیایی (pajarita)در قرن شانزدهم میلادی و یا حتی قبل از آن ساخته شده است، فیلسوف اسپانیایی «میگوئل اونامونو» در سال ۱۹۰۲ تالیفاتی در این زمینه داشته است.
در انگلستان از حدود قرن شانزدهم میلادی از روش هایی برای تا کردن دستمال سفره روی میز غذا در محافل استفاده می شد که محتمل است بعدها به خم کردن کاغذ تبدیل شده باشد. هرچند امروزه، آن را قسمتی از اوریگامی می دانند ولی احتمال ابداع آن به طور مستقل از اوریگامی نیز مطرح است.
پس از جنگ جهانی دوم، آثار زیادی در این زمینه به چاپ رسیده است و انجمن های فراوانی تاسیس شده است. از مهم ترین آنها می توان از انجمن اوریگامی نام برد که توسط «آکیرا یوشیزاوا» بنیانگذاری شده است.

“برگرفته از وب سایت راسخون https://rasekhoon.net/article/print-108423.aspx